Beket Bukovinská

Nahoru Kontakt

PhDr. Beket Bukovinská
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 219
E bukovinska.at.udu.cas.cz
T +420 221183513,
F +420 222221654

Nahoru Osobní profil

2003 – 2005 členka vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha
2000 – dosud
vedoucí centra Studia Rudolphina
1991 – 1995
vedoucí české části projektu OWP Österreichische Akademie der Wissenschaft: Kaiser Rudolf II.  (1576–1612), Geschichte Kunst und Kultur
1991 – 1993
tříměsíční studijní pobyt v Německu financovaný firmou Siemens
1991 – dosud
členka vědecké rady Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
1991 – dosud
členka nákupní komise Náprstkova muzea, Národní muzeum v Praze
1974
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1970
Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha
1960 – 1965
Národní galerie v Praze
1962 – 1968
dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

rudolfínské umění – glyptika, zlatnictví, kunstkomora

Nahoru Současné projekty

 • příprava sborníku z mezinárodní konference Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft, organizované Centrem Studia Rudolphina (ÚDU AV ČR, v. v. i.) ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden(Grünes Gewölbe a Mathematisch-Physikalischer Salon), s podporou Sächsische Akademie der Wissenschaften (2015) a Českoněmeckého fondu budoucnosti (2015); sborník bude publikován jako zvláštní číslo Bulletinu Studia Rudolphina v roce 2017

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International conference Prague 22-25 September 2010, Prague 2012 (koeditor Lubomír Konečný – Štěpán Vácha).
 • Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006 (koeditor Lubomír Slavíček).
 • Ars Longa. K nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003 (koeditor Lubomír Konečný).
 • Rudolf II, Prague and the World. Papers from the International Conference Prague2–4 September, 1997 Praha 1999 (koeditor Lubomír Konečný).

kapitoly v knihách

 • Die Kunstkammer Rudolfs II. – Entstehung, Niedergang, Wiederentdeckung, in: Sabine Haag – Franz Kirchweger – Paulus Rainer (eds.), Das Haus Habsburg und die Welt der fürstlichen Kunstkammern im 16. und 17. Jahrhundert. Schriften des Kunsthistorischen Museums 15, Wien 2015, s. 229–253.
 • Co v Uměleckém měsíčníku nenajdeme, in: Tomáš Winter – Lenka Bydžovská – Pavla Machalíková – Taťána Petrasová (eds.), Rembrandtova tramvaj , Kubismus, tradice a "jiné" umění, Plzeň 2015, s. 150–159.
 • Aachens Stuttgarter Allegorie: addenda exiqua, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný – Štěpán Vácha (eds.), Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International conference Prague 22-25 September 2010, Prague 2012, s. 144–149.
 • „Drei contrafeit kaiser Caroli Quiti, kaiser Ferdinandi und kaiser Maxmiliani, von mosaico“, in: Anja Ševčík (ed)., Haně Seifertové k 75. narozeninám, Praha 2009, s. 23–28.
 • Pierre dure, matiere tendre: Quelques remargues a propos du bassin en jaspe sanguin de Rodolphe II, in: Les vases en pierres dures: Actes du colloque, Paris 2003, s. 115–138.
 • Bekannte – unbekannte Kunstkammer Rudolfs II. in Prag, in: Helmar Schramm – Ludger Schwarte – Jan Lazardzig (edd.), Kunstkammer-Laboratorium-Bühne: Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhunderts, Berlin – New York 2003, s. 199–225 (Theatrum Scientiarum, 1). (též angl. vyd. 2005)
 • Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdom in Prag in: Studien zur Europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts. Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001, München 2001, s. 15–38 (spoluautor Lubomír Konečný).
 • Kunstkomora – kde byla a jak vypadala?, in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha – Londýn – Milán 1997, s. 199–208. (též angl. a něm. vyd.)

články

 • Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius, RIHA Journal, 2015, s.1–18.
 • Die Tischglocke Rudolfs II., Studia Rudolphina X, Praha 2010, s. 89–104 (spolupráce Ivo Purš)
 • Die Kunstkammer Rudolfs II.: Umriss der Forschungsgeschichte und Bibliographie, Studia Rudolphina VII, Praha 2007, s. 143–167.
 • Zum Exotica-Bestand der Kunstkammer Rudolfs II.“, Jahrbuch der kunsthistorischen Museums Wien III, 2001, s. 205–220.
 • Die Sammlungen Rudolfs II. in Prag – eine wichtige Quelle für die Erforschung der früher Neuzeit in Europa, in: Studia Europea VII, 2000 De Tsjechische Republiek en de Europese Cultuur: Acta van het colloquium georganiseerd in samenwerking met de Academie van de Tsjechische Republiek, 5 mei 1999, s. 15–26.
 • Florenz – Prag oder Prag – Florenz?, Umění XLV, 1997, s. 161–170.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • členka redakční rady vydavatelství Artefactum (od 2003) v Praze
 • spoluautorka koncepce výstavy a katalogu: Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (1997)
 • cena Akadamie věd ČR (1998)
 • organizátorka mezinárodní konference Rudolf II., Rudolf II, Prague and the World (1997)
 • redaktorka časopisu Studia rudolphina (od 2001)
ÚDU na Facebooku