Ivo Purš

Nahoru Kontakt

Mgr. Ivo Purš, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří: 202a
E purs.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 564

Nahoru Osobní profil

2005 – 2011 doktorské studium, Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1989 – 1998 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

výtvarné umění pozdní renesance a manýrismu, alchymická ikonografie a kultura 16. století, ilustrace v předvědecké a vědecké literatuře 16. a 17. století, historické knižní sbírky, publicistika se zaměřením na památkovou péči a dějiny umění

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016 (koeditor Vladimír Karpenko).
 • Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, I. a II. svazek, Praha 2015 - (koeditor Hedvika Kuchařová).
 • Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014 (koeditoři Ivan Muchka, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová).
 • Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011 (koeditor Vladimír Karpenko).
 • Kutnohorská iluminace, Kutná Hora 2010. (spolupráce Milada Studničková)
 • Alchymická mše. Sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství, Praha 2008 (koeditor Jakub Hlaváček).

kapitoly v knihách

 • Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory", in: Tomáš Nejeschleba, Jiří Michalík (eds.), Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae, Latin Alchemical Literature of Czech Provenance, Olomouc 2015, s. 50–89.
 • Alchemie, Astrologie und Naturerkenntnis im Umfeld der letzten Herren von Rosenberg, in: Martin Gaži, Jaroslav Pánek, Petr Pavelec (eds.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 252–265.
 • Die Alchemie und der Prager Hof Kaiser Rudolfs II., in: Goldenes Wissen. Die Alchemie – Substanzen, Synthesen, Symbolik, Wiesbaden 2014, s. 129–138 (spoluautor Vladimír Karpenko).
 • Zápalná zrcadla císaře Rudolfa II. a jeho alchymická laborace, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 86–99.
 • Soukromá koruna císaře Rudolfa II. a kabala, in: Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha (eds.),  Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 161–184.
 • Růžové zahrádky alchymických filosofů a jejich historický kontext, in: Drahocenná perla v růžové zahradě. Alchemikální florilegia, Praha, 2012, s. 7-47.
 • Kunstkamera jako Švankmajerův mikrokosmos, in: František Dryje – Bertrand Schmitt (eds.), Jan Švankmajer. Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Řevnice 2012, s. 195–217.
 • Duchovní svět Rudolfa II. a kabala, in: Alexander Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609), Praha 2009, s. 198–219.
 • René Alleau a tradiční vědy, in: René Alleau, Hermés a dějiny věd. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici, 2. rozšířené vydání, Praha 2005, s. 220–249.
 • Život a osud „filosofa a lékaře“ Michaela Maiera, in: Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody, Praha 2006, s. 374–448.
 • Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska, in: Opus Magnum. Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích, Praha 1997, s. 77–87.

články

 • Oswald Croll und die Symbolik des Titelblattes seines Werkes Basilica chymica, Studia Rudolphina 15 (2015), s. 64–87.
 • Erzherzog Ferdinand II., die Astrologie und das Lustschloss Hvězda (Stern), in: Studia Rudolphina XIV, 2014, s. 15–29.
 • Jakub Horčický (Sinapius) und seine Nobilitation, in: Studia Rudolphina XIV, 2014, s. 101–113 (spoluautor Josef Smolka).
 • Die Privatkrone Rudolfs II. und die Kabbala, Studia Rudolphina 2013, s. 86–95.
 • Die Tischglocke Rudolfs II., Studia Rudolphina X, Praha 2010, s. 89–104. (spolupráce Beket Bukovinská)
 • Christoph Harant und rudolphinische Alchemisten, Studia Rudolphina IX, 2009, s. 70–86 (spoluautor Jaroslava Hausenblasová).
 • „Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia.“ Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 20, (2008) Praha, Národní knihovna ČR, s. 33–62.
 • Das alchemistische Traktat des Marcus Eugenius Bonacina von 1616 über Trinkgold, Studia Rudolphina VIII, 2008, s. 77–90.
 • Das Interesse Erzherzog Ferdinands II. an Alchemie und Bergbau und seine Widerspiegelung im seiner Bibliothek, Studia Rudolphina VII, 2007, s. 75–109.
 • Anselmus Boëtius de Boodt, Pansophie und Alchemie, Acta Comeniana XVIII, 2004 s. 43–90.

překlady

 • Eugène Canseliet, Alchymie vysvětlená na základě svých klasických textů, Praha 2014 (spolu s Jakubem Hlaváčkem).
 • Hrabě de Saint-Germain, Nejsvětější Trinosofie, Praha 2013.
 • Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody, Praha 2006 (spolu s Jakubem Hlaváčkem).
 • René Alleau, Hermés a dějiny věd. Druhé, rozšířené vydání. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici, Praha 2005 (s kolektivem překladatelů).
 • Bernard Roger, Objevování alchymie. Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech, Praha 2005 (spolu s Jakubem Hlaváčkem).

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

cena Akademie věd České republiky za projekt Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty (2009); člen centra Studia Rudolphina; ředitel Nadace Český literární fond

ÚDU na Facebooku