Klára Benešovská

Nahoru Kontakt

PhDr. Klára Benešovská, CSc.
Oddělení středověku
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří
E benesovska.at.udu.cas.cz
T +420 221183715
F +420 222221654

Nahoru Osobní profil

2004 – 2019 vedoucí Oddělení středověku ÚDU AV ČR
2006 INHA Paris, stipendium Fondation de France
2005 stipendium British Academy /London, Courtauld Institute
2001 École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne, Paris
1997 – 2001 vědecký tajemník ÚDU AV ČR
1993 Kunsthistorisches Institut in Florenz
1989 – dosud ÚDU AV ČR
1990 CSc. ÚDU AV ČR
1983 1989 vědecká aspirantura ÚTDU AV ČR
1975 PhDr. FF UK Praha
1968 – 1973 dějiny umění a klasická archeologie UJEP Brno a FF UK Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Architektura a architektonická skulptura 11. – 16. století a její kulturně historický kontext; historiografie oboru

Nahoru Současné projekty

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, I, II, Praha 2019 [I. Díl: Náboženská funkce obrazu; II. Díl: Reprezentativní a memoriální funkce obrazu] (spolueditor Kateřina Kubínová)
 • A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, Prague 2011
 • V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011 (spolueditor Jan Chlíbec)
 • Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Praha 2010.
 • Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Soubor statí, věnovaných k znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech-Opatství Emauzy 2003, Praha 2007 (koeditor Kateřina Kubínová).

kapitoly v knihách

 • Sakrální architektura: místo pro fungování obrazu v liturgii, in: Kateřina Kubínová - Klára Benešovská, IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, 2 díly, Praha 2019, I. Díl: Náboženská funkce obrazu, s. 48-71.
 • Metropolitní chrám sv. Víta a jeho topografie v období Lucemburků, in: Kateřina Kubínová - Klára Benešovská, IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, 2 díly, Praha 2019, II. Díl: Reprezentativní a memoriální funkce obrazu, s. 278–231.
 • Pohled zpět; Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském, in: Kateřina Kubínová a kol. (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Praha 2017,  s. 1113, 110127.
 • Počátky kláštera a jeho architektura/ The Beginnings of the Monastery and its Architecture, in: Kateřina Kubínová (ed.), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, Umění, Vzdělanost/ The Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, Art, Literary Culture, Praha 2016, s. 11–26 (spoluautor Kateřina Kubínová).
 • Osudy kláštera od 15. do 21. století/ The Fate of the Monastery from the 15th to the 21st Centuries, in: Kateřina Kubínová (ed.), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, Umění, Vzdělanost/The Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, Art, Literary Culture, Praha 2016, s. 129–136.
 • Dne 9. prosince 1437. Znojemský chrám sv. Mikuláše v době smrti císaře Zikmunda, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (eds.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 279–297 (spolu s Janem Chlíbcem).
 • Tak blízké, tak vzdálené. Kubismus a sklípkové klenby, in: Lenka Bydžovská – Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Tomáš Winter (eds.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Plzeň 2015, s. 86–97.
 • Dʼartistes exogènes en artistes établis: lʼexemple des Parler en Bohême (1356–1420), in: Jacques Dubois – Jean-Marie Guillouët – Benoit Van den Bossche (eds.), Les Transferts artistiques dans lʼEurope gothique. Repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des thèmes et des savoir-faire (XIIe–XVIe siècle), Paris, 2014, s. 189–207.
 • Královské příbytky ve městech, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014, s. 477–480, 484–486.
 • Zlatnictví, klenoty, relikviáře, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014, s. 543–546, 551–558 (s Lenkou Panuškovou).
 • Die Baukunst in der Königsaaler Chronik: Dichtung und Wahrheit, in: Stefan Albrecht (ed.), Chronicon Aulae Reginae – Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, Frankfurt am Main, P. Lang 2013, s. 225–246 (Forschungen zu Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 1).
 • [Kapitoly], in: F. Šmahel – L. Bobková – P. Mašková – R. Novotný (eds.),  Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 389–396.
 • Svědectví jednoho kamenného retáblu, in: Helena Dáňová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 19–31.
 • Un capitolo nascosto della "rinascita romanica" nelle Terre boeme del XII secolo, in: M. Cepetić – D. Dujmović – V. Jukic – A. Nikoloska (eds.), Art History – The Futur is now. Studies in Honor of Professor Vladimir P. Goss. Rijeka 2012, s. 198–215
 • The Wedding of John of Luxembourg and Elisabeth Premyslid in Speyer; The Arrival of John and Elisabeth in Prague in December 1310; Architectonic sculpture of the Stone Bell House in the Period Context; Torsi of Statues from the Stone Bell House Façade; Peter of Aspelt as the Patron in Prague and His Archiepiscopate; Abess Cunegonde and St. George’s Convent; Queen Elisabeth Richenza and Aula Sanctae Mariae Cistercian Convent, in: Klára Benešovská (ed.), A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2011, s. 28–35; 54–69; 80–87; 88–99; 410–415; 480–485; 500–50.
 • Venceslas IV and the Chapel of the Corpus Christi in the New Town of Prague (se Zoe Opačić), in: Zoe Opačić and Achim Timmermann (eds.), Architecture, Liturgy and Identity, Brepols, Turnhaut 2011, s. 157-175.
 • Scéna ikonoklasmu (?) v Musée de Cluny - Musée national du Moyen Age, Paris, in: Klára Benešovská - Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 115-120.
 • Forgotten Paths to „Another“ Renaissance: Prague and Bohemia, c. 1400, in: Alexander Lee-Pit Péporté – Harry Schnitker (eds.), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300 – c.1550, Brill, Leiden – Boston 2010, 289–310.
 • Magistri cum machinis: Maestri commacini nebo Maestri campionesi v českých zemích 12. století, in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů/ Boemia plena est ecclesiis, Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, 228–244.
 • Hlava druhá, 1310–1420 a Hlava třetí 1420–1526 in: Klára Benešovská – Petr Kratochvíl (ed.) – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová – Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Architektura, Praha – Litomyšl 2009 (Velké dějiny zemí Koruny české, tematická řada, 1), s. 105–216 a s. 283–309.
 • The Legacy of the last Phase of the Prague Cathedral Workshop. One more look at the „Weicher Stil“. In: Jiri Fajt – Andrea Langer (edd.), Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, München 2009, s. 157–172.
 • The House at the Stone Bell: Royal Representation in Early-Fourteenth-Century Prague, in: Zoe Opačić ed., Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, s. 48–63 (The British Archaeological Association, Conference Transaction, 32).
 • Architecture at the Crossroads: Three Examples from Bohemia circa 1300, in: Zoe Opačić – Alexandra Gajewski (edd.), The year 1300 and the Creation of a New European Architecture, Turnhout 2007, s. 151–161.
 • Podobnost čistě náhodná? K italským komponentám v díle Benedikta Rieda, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného / Essays for Lubomír Konečný, Praha 2006, s. 391–401.
 • Prague, capitale royale (1230–1346), Prague, capitale aux aspirations impériales (1346–1414), De l`époque hussite au règne des Jagellon (1419–1526), in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 40–65, 66–113, 115-129 (spoluautor Jiří Pešek).

články

 • Reviewing the Ideological Background of the Exhibitions and Conferences in 1978, Convivium IV/1, 2017, s. 158–173.
 • Od Telče k Římu, Akademický bulletin AV ČR, č. 9 (2015), s. 36–37 (s Ivanem Foletti).
 • Roman Lavička, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice 2013 (recenze), Umění 63, 2015, s. 223–225.
 • De la circulation des „locis sanctis“– le Mons Sion à Prague, Convivium I, 2014, č. 1, s. 51–62.
 • Circulation as a factor of cultural aggregation: an Introduction, Convivium I, 2014, č. 1, s. 17–18 (spolu s Ivanem Foletti a Serenou Romano).
 • 5 x 100, Ateliér 25, 2012, č. 19, s. 7.
 • Europa Jagellonica 1386 - 1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Ateliér 25, 2012, č. 16/17, s. 12, 16 (s Janem Chlíbcem).
 • Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Rekapitulace projektu z ročního odstupu, Časopis Společnosti přátel starožitností 120, 2012, č. 1, s. 12-26.
 • Putování za sv. Anežkou Českou, Ateliér 25, 2012, č. 5, s. 16.
 • La postérité de Mathieu d’Arras dans le Royaume de Bohême, Revue de l’Art CLXVI, 2009, č. 4, s. 55–66.
 • L'architecture gothique et ses enjeux nationaux en Europe après la seconde guerre mondiale. Points de vue de Philippe Araguas, Perspective 2007/1, s. 81–82, 86, 88–87, 95–96 (spoluautoři Thomas Coomans, Peter Draper, Francesca Espaňol, Bruno Klein, Dany Sandron).
 • St George the Dragon-slayer at Prague Castle – the Eternal Pilgrim without a Home? (Sv. Jiří drakobijce na Pražském hradě věčný poutník bez domova?), Umění LV, 2007, s. 28–39, 93.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Ceny: 2015 řád „Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg“; 2011 Cena Českého výboru ICOM za mezinárodní přínos výstavy Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský-1310; 2005 Cena Akademie věd ČR za vědecký přínos k vytvoření stálé expozice Příběh Pražského hradu (et al.); 1997 Cena Unipetrolu za Film roku z cyklu Deset století architektury (spolu s režisérem Jaromilem Jirešem)
 • Členství: Perspectives, INHA Paris – člen redakční rady pro Středověk, www.inha.fr; CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, Brepols – zakládající člen časopisu a člen redakční rady, www.earlymedievalstudies.com/convivium.html; Associate member of the Board of Directors of ICMA; člen Ústavní rady ÚDU AV ČR (do 31.1.2011); Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby DDP na FA ČVUT; Komise pro výběrové řízení na FA ČVUT; člen habilitační komise na FA ČVUT; člen oborové rady studijního oboru dějiny výtvarného umění na FF UK Praha; člen oborové rady doktorského studijního programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“ na FF UK Praha; člen oborové rady doktorského studijního programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“ na FF MU Brno
 • Autor a kurátor řady výstav: Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost (Emauzský klášter v Praze, 6.5. – 21.11. 2016, organizátor Ústav dějin umění AV ČR a Benediktinské opatství Emauzy, spoluautoři výstavy Kateřina Kubínová a Václav Čermák); Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310 (Dům U zvonu, GHMP, MHMP, AHMP, Praha 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011); stálá výstava Příběh pražského hradu (Pražský hrad, Starý palác 2004 —dosud); 10 století architektury (Pražský hrad 2001 - Románská architektura, Gotika)
ÚDU na Facebooku