Lenka Panušková

Nahoru Kontakt

Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 210
T +420 221 183 507

Nahoru Osobní profil

září 2018 James Marrow Travel Grant, Fitzwilliam Musem, Cambridge
březen–červen 2016
Centre for Medieval and Early Modern Studies, University of Kent, Canterbury
2014–2015
přednáškový cyklus Srovnávací ikonografie Východ a Západ, UDU FF UK (s Hanou Hlaváčkovou)
2011 Moritz Csáky Stipendium, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
2011 – dosud vede semináře na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK
2009 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
červenec – listopad 2010 stipendijní pobyt Universität Trier (DAAD)
2007 – 2008 stipendijní pobyt Universität Konstanz (Herbert-Quandt-Stiftung)
2005 – 2009 doktorské studium Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2001 – 2005 dejiny umenia a kultúry, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

 

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

raně středověká knižní malba, zejména anglosaská, astrologické rukopisy, ikonografie středověkého umění, ženská zbožnost

Nahoru Současné projekty

 • Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí (GA ČR, 19-12859S), hlavní řešitelka

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍkY

 • Lenka Panušková (ed.), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of teh Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press 2018.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • The Books of Genesis and Exodua in the Picture Bibles: Looking for an Audience, in: eadem (ed.), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of teh Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press 2018, s. 87–140.
 • Die Vorliebe König Wenzels IV. für Astronomie und Astrologie. Was steht hinter den Diagrammen des Codex Clm 826?, in: Milada Studničková – Maria Theisen (eds.), Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375–1450), Praha 2018, s. 82–97.
 • Die astrologischen Handschriften Wenzels IV. als Medium der Herrscherlegitimation, in: Martin Bauch – Julia Burkhardt – Tomáš Gaudek – Václav Žůrek (eds.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln – Weimar – Wien 2017, s. 305-324
 • Obraz priestoru a času v anglosaskej knižnej maľbe: Príklad Tiberiovho žaltára (Cotton Tiberius C. VI) a žaltára pre opátstvo Bury St. Edmunds (Vat. Reg. Lat. 12), in: Jan Chlíbec - Zoë Opačić (edd.), Setkávání: Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 318–332.
 • Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters, in: Martina Maříková - Christian Zschieschang (edd.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Osteuropa, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, s. 99–118.
 • Zlatnictví, klenoty, relikviáře, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014, s. 543-546 a 551-558 (s Klárou Benešovskou).
 • Ikonografie planet, in: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3, Praha 2013, s. 257–293.
 • Michael Scot´s Liber de signis et imaginibus celi in Codex Cusanus 207: Eine kunsthistorische Analyse, in: Rudolf Simek (ed.), Johannes von Gmunden: Zwischen Astronomie und Astrologie (= Studia Medievalia Septentrionalia, Bd. 22), Wien 2012, s. 151–160.
 • Velislavova biblia v typologických vzťahoch: Úvaha o obsahu rukopisu a jeho konceptorovi, in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (edd.), V zajetí středověku: Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 53–60.
 • Codex Cusanus 207, kat. heslo, in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Praha 2010, 326–337.
 • Codex Cusanus 208, kat. heslo, in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Praha 2010, 338–345.
 • Boh sa neustále zaoberá geometriou.“ Svet ako dokonalé architektonické dielo a jeho Stvoriteľ, in: Kateřina Horníčková - Michal Šroněk (eds.), Žena ve člunu: Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, 239–253.
 • Mária Egyptská a jej postavenie v stredoeurópskom kontexte, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26.-27. októbra 2006, Trnava 2007, 131–137.

ČLÁNKY

 • Gott mit Zirkel und Waage: Trinitätsdogma in Eadwig-Evangeliar, Umění, LVII, č. 6, 518–536.
 • Die Velislav-Bibel in neuem Licht, Umění LVI, 2008, č. 2, 106–118.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • spoluorganizátorka mezinárodního workshopu (Trans)Missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers, 25.–26.9.2017
 • autorka výstavy 30 let bez Krásy, Window Gallery, Ústav dějin umění AV ČR, březen - říjen 2015
 • spoluorganizování cyklu přednášek Středověk v pohybu
 • spoluorganizace konference Královský dvůr a město, Praha, ÚDU AV ČR, Akademické konferenční centrum Husova, 3. - 5. 2. 2011
ÚDU na Facebooku