Lubomír Konečný

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Lubomír Konečný
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. 211
E konecny.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 557 
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2007 profesor dějin umění Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2004 docent dějin umění Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2001– 2012 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, Praha
1998 Mellon fellow, Warburg Institute, University of London
1993 – 1995 Professor of Art History, Central European University, Praha
1990 vysokoškolský učitel Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1987 Visiting member, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J.
1964 - 1969 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

umění 15.–20. století, metodologie a teorie dějin umění, ikonografie a emblematika

Nahoru Současné projekty

 • Leonardo da Vinci´s Battle of Anghiari Reconsidered
 • Jusepe de Ribera, Galileo Galilei and the Five Senses

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Libellus amicorum Beket Bukovinská, Praha 2013 (koeditor Lubomír Slavíček).
 • Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013 (koeditor Anna Rollová – Rostislav Švácha).
 • Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010, Praha 2012 (koeditor Beket Bukovinská – Štěpán Vácha)
 • Orbis artium: K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009 (koeditor Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová).
 • Za horou najdeš údolí: Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance, Praha 2005 (Opera minora historiae artium, 1).
 • Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002 (Monographia Miscellanea, 8 ).

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Hrst úvah nad jednou kresbou v Moravské galerii v Brně, Ars linearis IV, 2014, s. 24–29, 125–127.
 • Hendrick Goltzius a ruka umělce, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum Beket Bukovinská, Praha 2013 , s. 100–111. (s Jaroslavou Lencovou)
 • Morgenstern, noc a košile, in: Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha (eds.),  Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 103–113.
 • Jaroslav Róna, Franz Kafka a Bernard z Chartres, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 67–71.
 • Na okraj Škrétova předtitulního listu k Balbínově Epitome historica rerum Bohemicarum – tentokrát poněkud jinak, in: Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 217–222.
 • Smrt v Národní galerii, in: Helena Dáňová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 480–486. [s J. Lencovou]
 • Ještě jednou "malované dějiny umění", in: Marie Rakušanová (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 33–41.
 • [Hesla], in: Alena Volrábová, Blanka Kubíková (eds.), Rudolf II. a mistři grafického umění, Praha 2012.
 • Karel Škréta – pictor doctus, in: Lenka Stolárová & Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674: Studie a dokumenty, Prague 2011, s. 129–145. [se S. Dobalovou]
 • Giovanni Castrucci: Krajina s obeliskem. Ztraceno v překladu, in: Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová (eds.), Chvála ciceronství: Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 32-39.
 • The Emblem Theory and Practice of Bohuslav Balbín, S. J., in: John T. Cull & Peter M. Daly (eds.), In Nocte Consilium: Studies in Emblematics in Honor of Pedro F. Campa, Baden-Baden 2011, s. 223-238.
 • Raising on a Shield: The Afterlife of an Ancient Pathosformel in Seventeenth-Century Art and Politics, in: Ulrich Heinen et al., Welche Antike?: Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock, Wiesbaden 2011, I, s. 325-345.
 • The Trojan War in Prague: Homer, Virgil, and Albrecht von Wallenstein, in: Martin Mádl – Michaela Šederisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa / Baroque Ceiling Paintingin Central Europe: Sammelband der Konferenz / Conference Proceedings, Praha 2007, s. 177–188.
 • Catching an Absent Fly, in: Albrecht Dürer: The Feast of Rosegarlands 1506–2006 (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2006, s. 41–51.
 • The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597," in: Karl Enenkel – Arnoud Visser (edd.), Mundus Emblematicus: Studies on Neo-Latin Emblem Books, Imago Figurata Studies X, Turnhout 2003, s. 235–266 (spoluautor Jaromír Olšovský).
 • Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdoms in Prag, in: Renate Eikelmann – Annette Schommers – Lorenz Seelig (edd.), Studien zur europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts: Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001, München 2001, s. 15–38 (spoluautor Beket Bukovinská).

ČLÁNKY

 • Cupid Carving His Bow from Parmigianino to Rubens, Source: Notes on the History of Art XXXIV, no. 1, Fall 2014, s. 24–31.
 • Two late paintings by Bartholomeus Spranger, Studia Rudolphina 12/13, 2013, s. 103–111 [s E. Fučíkovou].
 • El Greco and Antiquity, Eirene 48, 2012, č. 1–2, s. 91–104.
 • Lost in Translation: The Iconographic Tradition and Visual Transformation of an Antique Fable,” Ars XLIV, 2011, s. 75-81.
 • Roelandt Savery, Rudolf II and the Bird of Paradise, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, no. 11, 2011, s. 133-135. [s J. Lencovou]
 • Gregor Reisch a ikonografie na prahu novověku, Opuscula Historiae Artium 59, 2010 [2011], s. 78–85.
 • Georg Franz & Buquoy und La famosissima Notte, RIHA Journal 0016 (8 February 2011).
 • Edmund Campion, S.J., as Emblematist, Once Again, Society for Emblem Studies Newsletter 48, January 2011, s. 9-10.
 • Bronzino's Panciatichi Holy Family with St. John Reconsidered, Source: Notes on the History of Art XXV 2006, č. 2, s. 26–31.
 • The Origin of the Milky Way: Jacopo Tintoretto and Rudolf II, Studia Rudolphina I, 2001, č. 1, s. 17–26.
 • Omnia sponte fluant: J. A. Comenius, His „Pedagogic“ Impresa, and Rembrandt's Landscape with Three Trees, Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies X, 1996 [2000], č. 2, s. 283–305.

PŘEKLADY

 • Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 2013, 2. revid.
 • Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981.
 • Aby Warburg: Výměna umělecké kultury mezi Severem a Jihem v 15. století, Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu XIX, 2008, č. 4, s. 150–154.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Člen řady domácích a zahraničních redakčních rad a poradních orgánů.

ÚDU na Facebooku