Martin Mádl

Nahoru Kontakt

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 202
E madl.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 551
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2003 PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1994 – 2002 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

umění raného novověku, zejména malířství 17. a 18. století

Nahoru Současné projekty

Nástěnné malby Johanna Hausdorfa (1668–1743) na Broumovsku, projekt v rámci podpory pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR pro rok 2015 (ve spolupráci s občanským sdružením Omnium a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli).

Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích, GAČR P409/12/12568, 2012-2014

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha 2016 (spoluautoři Radka Heisslerová, Michaela Šeferisová Loudová a Štěpán Vácha).
 • Tencalla I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2012–2013.
 • Detracta larva juris naturae. Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov (spolu s Anke Schlecht – Marcelou Vondráčkovou) Praha 2006. (Opera minora historiae artium 2)
 • Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (koeditor Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter) (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007.

kapitoly v knihách

 • I soffitti barocchi bolognesi in Boemia, in: Sabine Frommel (ed.), Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVIII), Bologna 2013, s. 343–364.
 • Kláštery v Břevnově a Broumově a jejich monumentální malířská výzdoba, in: Ondřej Koupil (ed.), Jeroným Růžička, Dějepis kláštera břevnovského a broumovského, Praha 2013, s. 47–54.
 • Images of Turks in the Baroque ceiling decorations of the Czech Lands and their Central European context, in: Eckhard Leuschner – Thomas Wünsch (eds.), Das Bild des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege: Ostmittleuropa, Italien und Osmanisches Reich, Berlin 2013, s. 95–114.
 • Heiligkreuzlegenden in der böhmischen Wand- und Deckenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Carla Heussler – Sigfrid Gensichen (eds.), Das Kreuz. Darstellung und Verehrung in der Frühen Neuzeit, Regensburg 2013, s. 262–286
 • Emblém "SINE MACULA" v kostele Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 298–319.
 • Pozzo without Pozzo in Bohemia, in: Herbert Karner (ed.), Andrea Pozzo (1642–1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten, Wien 2012, s. 129–137.
 • [Kapitoly], in: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích. Tencalla I., Praha 2012, s. 17–24, 131–153.
 • Giuseppe Bragalli a boloňská nástěnná malba na Moravě a v Čechách 17. století, in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 147–178.
 • Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Paranormální jev v recepci barokní nástěnné malby, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III., Praha, s. 104–113, 209–213.
 • Nástěnné malby v kutnohorské jezuitské koleji, in: Jindřich Záhorka (ed.), Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Stavba – dějiny – umělecká výzdoba, Kutná Hora 2011, s. 2443.
 • Quadratura in Bohemia. Reception and Adaptations, in: Matthias Bleyl – Pascal Dubourg Glatigny (eds.), Quadratura. Geschichte – Theorie – Technik, Berlin 2011, s. 165–178.
 • Legende und Geschichte im Bild. Die Freskenausstattung im Konventgebäude des westböhmischen Zisterzienserklosters Plass, in: Markwart Herzog – Huberta Weigl (eds.), Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit. Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit in Wort und Bild, Konstanz 2011, s. 183–200.
 • Malířská výzdoba barokních šlechtických rezidencí v Čechách, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (eds.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby (Documenta Pragensia 28), Praha 2010, s. 241-275.
 • “Picturae elegantes” in der Prager St.-Ignatius-Kirche und der Maler Johann Ezechiel Wodniansky, in: Petronilla Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006 II, Praha 2010, s. 1387-1408.
 • Johann Joachim Becher and the Beginnings of Baroque Glassmaking in Central Europe, in: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Glass of the Alchemists. Lead Crystal – Gold Ruby, 1650–1750, Corning, N. Y. 2008, s. 96–105.

články

 • Giuseppe Bragalli and Bolognese ceiling painting in the Czech Lands in the 17th century, Umění 59, 2011, s. 350–379.
 • Between Meditation and Propaganda. Explicit and Implicit Religious Imagery in Baroque Ceiling Painting, Acta Historiae Artis Slovenica 16, 2011, s. 11–28.
 • "Mors et Vita, Hyems et Aestas, Longe et Prope". Carpoforo Tencalla´s Paintings in Náměšť nad Oslavou, Umění 59, 2011, s. 214–236.
 • Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: Poznámky z osmi pražských kostelů (spolu s Janou Marešovou), in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 85–102.
 • Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th Century Bohemia and Moravia, Umění LVI, 2008, s. 38–64.
 • The Celebration of the Losy of Losinthal Family on the Thesis Print from 1667 (spolu s Petrou Zelenkovou), Journal of the Lute Society of America 36/2003, 2007, s. 49–86.
 • Eiland: Georg Gundelach and the glassworks on the Děčín estate of count Maximilian Thun-Hohenstein (spolu s Jerzy J. Kunicki-Goldfinger), Journal of Glass Studies 48, 2006, s. 255–277.
 • Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malba v olomoucké kapli Božího Těla [Handke’s sketch from the Strahov Gallery and his painting in the Holy Body Chapel in Olomouc], Umění XLIV, 2006, s. 504–512.
 • The destruction of Piuro and the rise of the Losy of Losinthal family on the thesis broadscheet after Johann Fridrich Hess of Hesice form 1667 / Zkáza Piura a vzestup Losyů z Losinthalu na univerzitní tezi podle Jana Bedřicha Hesse z Hesic z roku 1667 (spolu s Petrou Zelenkovou), Bulletin of the National Gallery in Prague XII–XIII, 2003, s. 6–24, 110–123.
 • Kresby pražského malíře Jana Václava Spitzera (1711–1773), Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, LIII/, 1999.
 • Triumf, karneval, sv. Jakub. K interpretaci dřevěného kruhového štítu ze 16. století, Umění, XLVI, 1998, s. 83–99.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Tajemník mezinárodní výzkumné skupiny pro barokní nástěnnou malbu ve střední Evropě (The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe). Člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

ÚDU na Facebooku