Pavel Vlček

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Pavel Vlček

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 101
E  vlcek.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 548

Nahoru Osobní profil

2010 profesor na Fakultě architektury ČVUT, Praha
2002
docent na Fakultě architektury ČVUT, Praha
1992– dosud Ústav dějin umění AV ČR a Fakulta architektury ČVUT, Praha
1988– dosud provádění stavebně historických průzkumů
1988–1992 Státní ústav pro rekonstrukci památek a měst (SÚRPMO), Praha
1975–1987 Muzeum hl. města Prahy; Krajské museum, Teplice; Pražské středisko památkové péče, Praha; Státní restaurátorské ateliéry, Praha
1974 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1968–1974 obor dějiny umění – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

architektura starověku, renesance, baroka a 19. století, historická typologie architektury

Nahoru Současné projekty

příprava publikace Umělecké památky Prahy. Velká Praha A–L

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Český Krumlov. Historické centrum, Praha 2016.
 • Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách, Praha 2015.
 • Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, Praha 2014.
 • Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L, Praha 2012.
 • Encyklopedie českých zámků, Praha 1994, 1996, 1997, 2004, 2006.
 • Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Praha 1996.
 • Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, 2002. (spolu s P. Sommer a D. Foltýn)
 • Praha 1610–1700, Praha 1998.
 • Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1991, 2002.
 • Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999.
 • Umělecké památky Prahy, Hradčany a Pražský hrad, Praha 2000.
 • Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Urbanov (Kraj Vysočina), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 255–273.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Špitál v Kuksu jako památkářský problém, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková  – Dalibor Prix (eds.),  Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 617–625.
 • [Kapitoly], in: Petr Krajči – Radomíra Sedláková (eds.), Slavné pražské vily. Sto a jeden dům s příběhem, Praha 2012.
 • Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Praha 7, Praha 2011.
 • Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011.
 • Renesanční kostely, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds.), Umění české reformace (1380 - 1620), Praha 2010, s. 245–259.
 • [Hesla], in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 12. D-Die, Praha 2009.
 • Architekt František Škabrout (1858–1899), in: Mojca Jenko, Monika Pemič (eds.), Od Narodnego doma do Narodne galerije, Ljubljana 2009, s. 49–56.
 • Petr Ulrich (ed.), Slavné stavby Prahy 6, Praha 2009, s. 15–33.
 • Carlo Lurago a vojenské stavby 17. století v Praze; Staletá Praha 17, Praha 1987, s. 121–45.
 • Stavitel Kryštof Dientzenhofer, in: Historická architektura. Věda - výzkum - praxe, Praha 1995, s. 201–12.

ČLÁNKY

 • Vrcholně barokní fara v Žebnici a typologie farních budov z druhé poloviny 18. století, Památky západních Čech. Studie a zprávy 3, 2013, s. 33–46.
 • St. Peter und Paul-Kirche in Kralovice und Bonifaz Wolmut?, Studia Rudolphina 2011, s. 25–38.
 • Práce na soupisu pražských památek, Zprávy památkové péče 70, 2010, s. 56.
 • Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lucas von Hildebradt. Zur Problematik des Guarinismus in Mitteleuropa, Umění 52, 2004, 310–331.
 • František Maxmilián Kaňka, Umění 40, Praha 1992, s. 180–227 (spolu s Pavlem Zahradníkem).

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • cena Českého literárního fondu za Umělecké památky Prahy za rok 1999
 • cena Slovník roku 2005 za Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách
 • Cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix, Praha 2018 (uděleno editorovi publikace a kolektivu autorů)
ÚDU na Facebooku