Sylva Dobalová

Nahoru Kontakt

Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 204
E dobalova.at.udu.cas.cz
T +420 221183505


Nahoru Osobní profil

2009 PhD., Fakulta architektury ČVUT, Praha
2006 – 2011 externí přednášející Katedry dějin a didaktiky dějepisu, PedF UK
2006 Stipendium Alfreda Badera (Florencie, Řím)
2004 Attingham Summer School
2004 – dosud zaměstnaná v ÚDU AV ČR
2002/2003, 2004 2 x 3 měsíce Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Findel Stiftung Felowship
2002 – 2003 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, odborná lektorka
2001 dějiny umění – pedagogika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

2001
Stipendium Alfreda Badera pro výzkum evropského malířství (Řím, Mnichov)
2001 arteterapie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice (Bc.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

malířství a historické zahrady 16.-17. století, vztahy Čechy a Itálie, Rudolf II.

Nahoru Současné projekty

 • únor 2018 – hlavní organizátorka mezinárodní konference "Archduke Ferdinand II. of Austria (1529–1595)", AKC Husova 4, Praha 1
 • 2017–2019 – vedoucí grantu GAČR, č. 17-25383S: „Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem“

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Ferdinand II. Habsburský: Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, výst. kat. NG v Praze, Praha 2017, 403 s. (také německá jazyková mutace) (spolueditoky B. Kubíková a J. Hausenblasová)
 • Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700, Praha 2017, sborník z konference v Praze 2014, e-publikace mezinárodního projektu Palatium (www.courtresidences.eu) (spolueditor I. Muchka)
 • Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014, 569 s. (spolu s Jaroslavou Hausenblasovou, Ivanem Muchkou a Ivo Puršem).
 • Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Praha 2009, 349 s.
 • Pašijový cyklus Karla Škréty: mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou, Praha 2004, 140 s.

kapitoly v knihách

 • Erzherzog Ferdinand II. als Bauherr in Prag und Innsbruck, in: S. Haag – V. Sandbichler (eds.), 
Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst. Jubiläumsausstellung, výst. kat. Schloss Ambras, Innsbruck 2017, s. 39–45 (spolu s I. Muchkou).
 • La Barco of the Star Summer Palace in Prague: A Unique Example of Renaissance Landscape Design, in: Sylva Dobalová – Ivan Muchka (eds.), Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400-1700, Praha, 2017, s. 257–273 [= PALATIUM e-Publication, 4]
 • Einheimische und exotische Tiere im Prag der Renaissance / Indigenous and Exotic Animals in Renaissance Prague, in: Echt tierisch! Die Menagerie des Fürsten, Wien 2015, s. 37–47.
 • Barokní zahrady v Čechách, in:  P. Macek, R. Biegel a J. Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 677–701.
 • Die Zitruskultur am Prager Hof unter Ferdinand I., Maxmilian II. und Rudolf II., in: Orangeriekultur in Österreich, Ungarn und Tschechien, Berlin 2014, s. 113–136. [= Orangeriekultur. Schriftenreihe des Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e. V, 10].
 • Die Zitruskultur am Prager Hof unter Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf II., in: Orangeriekultur in Österreich, Ungarn und Tschechien [= Orangeriekultur. Schriftenreihe des Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e. V., Band 10], Berlin 2014, s. 113–126.
 • Zacharias Lesche, Salomon de Caus z Ostrova nad Ohří?, in: Lubomír Konečný  – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 288–297.
 • Hesperidky na zámcích a v zahradách: Roudnice, Lnáře, Libochovice a Troja, in: Martin Mádl (ed.), Giacomo Tencalla I. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Praha 2012, s. 192–223.
 • Zahrady, in:  J. Pánek (ed.) et al., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 426–429 (s J. Olšanem).
 • Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky k její ikonografii, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia III, 2011, s. 41–50.
 • Svatováclavský cyklus a další obrazy pro klášter na Zderaze. [Úvodní studie a katalogová hesla], in: Vít Vlnas – Lenka Stolárová (eds.), Karel Škréta 1610 – 1674. Doba a dílo, Praha 2010, s. 156–159, 160–177, 183–193, 196–197.
 • Pašijový cyklus. [Úvodní studie a katalogová hesla]. [The Passion cycle. [Introductory study and catalogue entries], in: Vít Vlnas – Lenka Stolárová (eds.), Karel Škréta 1610 – 1674. Doba a dílo, Praha 2010, s. 312–314, 315–339.
 • Karel Škréta - pictor doctus. [Karel Škréta - pictor doctus.], in: Vít Vlnas – Lenka Stolárová (eds.), Karel Škréta 1610 - 1674. Studie a dokumenty, Praha 2011, s. 129–148 (s L. Konečným).
 • Rozkošné veselí a hlučný zpěv. Voliéry v Českém Krumlově a Praze kolem roku 1600, in: M. Gaži (ed.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví 1, České Budějovice 2010, s. 217–230. (Collectiones 3)
 • Kupido a Čas: poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic, in: J. Kroupa – M. Šeferisová-Loudová – L. Konečný (eds.), Orbis artium: K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 155–161.
 • Zahrady Albrechta z Valdštejna v Praze, in: E. Fučíková – L. Čepička (eds.), Valdštejn: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 114–126/ Die Gärten Albrechts von Waldstein in Prag, in: E. Fučíková – L. Čepička (hrsg.) Waldstein: Albrecht von Waldstein: Inter arma silent musae?, Prag 2007, S. 114–126 (s I. P. Muchkou).
 • The Four Elements by Hans Rottenhammer in Bückeburg, in: H. Borggrefe (ed.), Hans Rottenhammer (1564–1625), Marburg 2007, s. 124–138.
 • Theatrum morum: tygr, lev, a divadlo na Pražském hradě, in: B. Bukovinská – L. Slavíček (eds.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného / Essays for Lubomír Konečný, Praha 2006, s. 207–220.
 • Barokní zámecká zahrada v Manětíně, in: J. Royt – P. Nevímová (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 156–169 (s P. Preissem).

články

 • Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?, Zprávy památkové péče 77, 2017, s. 3–9.
 • Die Zitruskultur am Hofe Ferdinands I. und Anna Jagiellos. Import und Anbau von Südfrüchten in Prag 1526–1564, Studia Rudolphina 15, 2015, s. 9–36 (spolu  s J. Hausenblasovou).
 • The Royal Summer Palace, Ferdinand I and Anne, 
Historie Otázky – Problémy 7, č. 2, 2015, s. 162–175.
 • The Iconography of St. Wenceslas in Early Baroque Prague. The Case of the Wallenstein Palace and Baccio del Bianco, Acta Historiae Artis Slovenica (= Baroque Ceiling Painting. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and Northern Italy, ed. Barbara Murovec) 16/ 1–2, 2011, s. 71–85.
 • Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi, Zprávy památkové péče 71, 2011, s. 29–33, rés. něm. s. 68, angl. s. 70.
 • Quellen und neue Überlegungen zur Kaisermühle, ihrer Grotte und dem nicht ausgeführten Schloss, Studia Rudolphina 9, 2009, s. 53–69.
 • Ein unbekannter Text zum Prager Fest Phasma Dionysiacum Pragense (1617), Acta Comeniana 22–23, 2009, s. 207–247 (s I. Muchkou).
 • Grüne Gänge der Königlichen Garten der Prager Burg, Studia Rudolphina 8, 2008, s. 18–33. (s J. Hausenblasovou a I. Muchkou)
 • Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg, das Lusthaus Belvedere und die Fischbehälter im Königlichen Garten der Prager Burg, Die Gartenkunst 20: 2 Beilage, 2008, s. 11–18 [= The House of Habsburg and Garden Art, ICOMOS – IFFLA 25–29. 4. 2007, Vienna].
 • [rec.], Hilda Lietzmann: Irdische Paradiese. Beispiele höfischer Gartenkunst der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts, München / Berlin: Deutscher Kunstverlag 2007, in: Sehepunkte: Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 8 (2008), Nr. 3 [15.03.2008], URL: http://www.sehepunkte.de/2008/03/13539.html (s C. Gröschl, J. Martz)
 • Tři alba Hanse Puechfeldnera aneb Vo trávnících královských a jiných osvícených a bohatých pánuov, Studia Rudolphina 5, 2005, s. 39–50.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Managing editor časopisu Studia Rudolphina
 • spoluautorka výstavy „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem“, NG v Praze ve spolupráci s UDU AV ČR, v.v.i. a Schloss Ambras Innsbruck, Valdštejnská jízdárna, 3.11.2017–25.2.2018
 • 2017 hlavní autorka výstavy „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, uspořádal PNP ve spolupráci s UDU AV ČR, v.v.i. ve dnech 8.9 – 29.10.2017 v letohrádku Hvězda (projekt podpořen programem Strategie AV21, Evropa a stat: mezi barbarství a civilizací, téma: Ferdinand II. Tyrolský; odborný garant Ústav dějin umění AVČR, koordinátor: Sylva Dobalová, autoři: Sylva Dobalová, Ivan Muchka, Ivo Purš; více zde)

Výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

Výstava Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

ÚDU na Facebooku