Kateřina Dušková Memorial Fellowship

Studia Rudolphina. Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. poskytuje od roku 2005 studijní pobyt in memoriam Kateřiny Duškové, mladé kolegyně, která tragicky zahynula na samém prahu své vědecké dráhy. Tento pobyt na půdě Ústavu dějin umění AVČR v Praze, financovaný ze sponzorských darů, je určen zahraničním i domácím studentům, popř. začínajícím badatelům, kteří se zabývají uměleckohistorickou problematikou doby Rudolfa II. Předpokládaná délka pobytu je 2–3 týdny. Centrum poskytuje ubytování zdarma a finanční podporu odpovídající finančním pravidlům platným v České republice. Od stipendisty se očekává závěrečná zpráva a prezentace dosažených výsledků formou veřejné přednášky v rámci cyklu Collegium Historiae Artium s možností následného publikování v Bulletinu Studia Rudolphina.

Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého roku. CV, bibliografii a dvoustránkový projekt zašlete na adresu: Studia Rudolphina, Ústav dějin umění AVČR, Husova 4, 110 00 Praha 1.

Kontakt: PhDr. Beket Bukovinská

 

Dosavadní držitelé a jejich témata

––2014: Lily Filson, Rudolf II’s Grotto and Francesco Medici’s Pratolino: New Observations, Studia Rudolphina XV, 2015, s. 135–146.

––2008: Martina Šárovcová, Matouš Radouš und das Königgrätzer Graduale, Studia Rudolphina XI, 2011, s. 61–76, a dále: Auswahlbibliographie zu den Böhmischen illuminierten musikalischen Handschriften (1526–1620), Studia Rudolphina XI, 2011, s. 153–163.

––2007: Evelyn Reitz, Bartholomäus Sprangers Selbstbildnis zwischen Herkunft und Fremde, Studia Rudolphina IX, 2009, s. 39–52

––2006: Jörg Diefenbacher, Eine Prageransicht von Anton Mirou, entstanden in einem dichten Beziehungsgeflecht niederländischer Künstler in Frankenthal, Frankfurt und Prag, Studia Rudolphina VIII, 2008, s. 34–48

––2005: Betram Kaschek, „Bruegel in Prag“: Anmerkungen zur Rezeption Pieter Bruegels d. Ä. um 1600, Studia Rudolphina VII, 2007, s. 44–58.

ÚDU na Facebooku